Z dumą ogłaszamy, że projekt MediHash został zwycięzcą wydarzenia Finance World Expo, Zug, Szwajcaria 2019 w kategorii "Najlepszy Start'Up"

NASI PARTNERZY

W związku z realizacją projektu, Polski Instytut Ekspertyz Medycznych uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację prac badawczych w zakresie mobilnej terapii behawioralnej.

MediHash

Razem tworzymy przyszłość

Systemy mobilne, sztuczna inteligencja oraz technologia blockchain w medycynie.

Aplikacja MediHash to kompleksowa platforma medyczna zintegrowana z siecią w technologii blockchain umożliwiająca nieograniczoną i zdecentralizowaną wymianę informacji między pacjentami a podmiotami medycznymi. Wytrenowane sieci neuronowe mogą realizować niezależną, szacowaną diagnozę na podstawie uzyskanych zanonimizowanych danych, podczas gdy technologia blockchain jest kluczem do zapewnienia absolutnej decentralizacji i bezpieczeństwa. Aplikacja będzie również wykorzystywana w mobilnej terapii behawioralnej opracowanej w porozumieniu ze znanymi specjalistami wielu dyscyplin medycznych.

Błyskawiczna rejestracja w podmiocie medycznym

baza danych leków i suplementów diety

elektroniczne recepty

import/export dokumentacji medycznej

mobilna terapia behawioralna

Zobacz nasz materiał promocyjny

Aplikacja MediHash oparta na technologii blockchain jest innowacją w obszarze e-Zdrowia. Rejestracja w przychodni za pomocą jednego kliknięcia. Możliwość zdalnego leczenia chorób cywilizacyjnych i nieograniczona, mobilna wymiana informacji między pacjentem a dowolną instytucją medyczną.

Odtwórz wideo

Architektura systemu

Schemat obiegu danych oraz diagram planowanych modułów telemedycznych.

"Wykorzystanie ogólnodostępnych baz danych zawierających anonimowe dane genetyczne w trenowaniu sieci neuronowych projektu MediHash, może być krytycznym rozwiązaniem dla rozwoju nowoczesnych usług medycznych"
Kornelia Polok
Profesor Genetyki, ekspert Komisji Europejskiej w dziedzinie biologii

NASZ ZESPÓŁ

Adam Mucha

Założyciel

Pomysłodawca projektu, prezes Polskiego Instytutu Ekspertyz Medycznych i Acta Medica Sp. Z o.o. Inspektor ochrony danych w wielu firmach, prezes stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Technologicznych i Społecznych, kierownik administracyjny w biurze prawnym i księgowym. Lider licznych projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Karol Gurtat

Współzałożyciel

Współtwórca projektu. Współzałożyciel Polskiego Instytutu Ekspertyz Medycznych. Wiceprezes i dyrektor generalny Kancelarii Odszkodowawczej Amicus Sp. Z o.o. Prezes biura prawno-księgowego Gestor Sp. Z o.o. Prezes Fundacji Pomocy Prawnej Amicus zajmującej się projektami społecznymi w zakresie propagowania praw obywatelskich. Doświadczony w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich. Dyrektor zarządzający w wielu instytucjach finansowych.

Wojciech Glinkowski

Koordynator projektu, Profesor nauk medycznych 

Profesor nauk medycznych. W projekcie odpowiedzialny za koordynowanie prac badawczych nad rozwiązaniami telemedycznymi. Prezes Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia, Szef Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik i lider Centrum Doskonałości TeleOrto – Telediagnostyki i leczenie obrażeń i schorzeń narządu ruchu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przedstawiciel Polskiej Grupy Roboczej ds. Międzynarodowego Komitetu PROMIS® i Organizacji Zdrowia PROMIS.

Roman Kowal

Koordynator projektu, Doktor nauk medycznych

Doktor nauk medycznych. W projekcie odpowiedzialny za koordynowanie prac badawczych nad rozwiązaniami telemedycznymi. Współtwórca kliniki NovaMedic, specjalista chirurgii urazowo ortopedycznej i rehabilitacji medycznej, a także członek polskiego towarzystwa medycyny estetycznej i anti-aging. Licencjonowany lekarz PZPN, licencjonowany lekarz ringowy AIBA, certyfikowany lekarz PTMS. Członek Komisji ds. Efektów Kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Autor licznych prac naukowych z zakresu zapewniania jakości służby zdrowia.

Zbigniew Kotwica

Koordynator projektu, Profesor nauk medycznych

Doświadczony specjalista o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i naukowych, mający kierowniczy wpływ na diagnostykę i leczenie pacjentów w ośrodkach o najwyższej referencyjności. W projekcie odpowiedzialny za nadzorowanie prac badawczych nad sieciami neuronowymi. Doktor habilitowany medycyny, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego. Specjalizacja europejska i polskaneurochirurgii. Autor licznych prac naukowych m.in. z zakresu telemedycyny.

Elżbieta Kowal

Koordynator projektu, Doktor nauk medycznych

Doktor nauk medycznych, lekarz medycyny, specjalista neurolog, certyfikat nr 209 Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Autorka prac naukowych m.in z zakresu terapii EEG Biofeedback. W projekcie odpowiedzialna za koordynowanie prac badawczych związanych z terapią behawioralną.

Michał Klima

Dyrektor pionu prawnego

Dyrektor pionu prawnego projektu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jako dyrektor przez wiele lat zarządzał procesami największych spółek akcyjnych w Polsce.

Cemal Soysal

Manager zarządzania przepływem danych

W projekcie odpowiada za aspekty związane z ochroną danych osobowych, wymagania społeczne dotyczące funkcjonowania oprogramowania oraz konsultacje w dziedzinie opinii publicznej. Socjolog. Absolwent Uniwersytetu Adnan Menderes w Turcji. Ma doświadczenie we współpracy z Dyrekcją Regionalną Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Izmirze.

Pardeep Sharda

Manager wdrażania danych farmaceutycznych

W projekcie odpowiedzialny za strategię tworzenia modułów/baz danych aplikacji związanych z informacjami na temat leków i suplementów. Posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie farmacji na Punjab Technical University. Badania w dziedzinie transkrypcji medycznej - Nids Computers. Prezes w Sharda Event Management. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie farmaceutyki.

Mohammad Ali Shariff

Inżynier Projektu

Uzyskał tytuł inżyniera na Uniwersytecie Technologicznym Jawaharlala Nehru w Hyderabad. W projekcie odpowiada za zarządzanie zasobami i walidację technologiczną.

Charmi Tailor

Project Developing Manager

W projekcie odpowiedzialna za koordynację prac w dziedzinie programowania. Ma doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołów programistów. Absolwent Gujarat Technical University w Ahmedabad.

Dagmara Kołsut

Kierownik Public Relations

W projekcie odpowiedzialna za public relations oraz kontakty z mediami. Członek zarządu Fundacji Pomocy Prawnej Amicus. Honorowy członek stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Technologicznych i Społecznych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi i kreowaniu pozytywnego wizerunku spółek.

Monika Kaczmarzyk

Kierownik Działu Księgowości

Główna księgowa projektu. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Współzałożycielka stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Technologicznych i Społecznych. Jako Specjalista Ds. Funduszy Unijnych i Analiz przez wiele lat pozyskiwała dofinansowania ze środków pomocowych dla wielu podmiotów m.in Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Obecnie pełni stanowisko głównej księgowej wielu spółek.

Dawid Kustra

 Doradca

Dawid Kustra przez 5 lat pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego, Departamentu Rynków Zagranicznych w IDMSA - notowanego na giełdzie i jednego z największych domów maklerskich bankowości inwestycyjnej w Polsce. Pełnił funkcję decydenta strategicznego w rozwoju zarówno na rynku forex jak i zarządzania aktywami. Dawid Kustra był odpowiedzialny za zespół ds. Sprzedaży i Dealing Room.

Łukasz Paszkiewicz

Doradca

Łukasz Paszkiewicz ukończył studia prawnicze i ekonomiczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Studiów Amerykańskich na University of Florida, Levin College of Law. Karierę zawodową rozpoczął jako prawnik w Weil, Gotshal i Manges. W 2001 roku zdobył nagrodę Vontobel i był stypendystą Vontobel Bank AG w Zurychu.

Initial Exchange Offering/Security Token Offering

W celu dywersyfikacji źródła finansowania projektu, a także zapewnienia odpowiedniego wkładu własnego w dofinansowany projekt, Polski Instytut Ekspertyz Medycznych wyda kryptowalutę MediHash w ramach Initial Exchange Offering lub Security Token Offering, która odbędzie się w 2019 roku. MediHash stara się być w pełni przejrzysty we wszystkich transakcjach finansowych. MediHash wyda łącznie 100 000 000 tokenów. Żadne dodatkowe tokeny nigdy nie zostaną wygenerowane. Ustaliliśmy liczbę tokenów na podstawie obliczeń rzeczywistych wymagań projektu. 40% całkowitej liczby utworzonych tokenów będzie dostępne podczas wydarzenia IEO/STO. 25% tokenów zostanie przypisanych do wewnętrznego funduszu rezerwowego, aby utworzyć depozyt zablokowanych tokenów, które zostaną wykorzystane do przyszłego finansowania, aby rozszerzyć działalność na całym świecie poza kraje europejskie. 15% tokenów trafi do naszych partnerów jako wynagrodzenie za wsparcie dla naszej firmy. Zarządzanie obejmuje partnerów podatkowych, księgowych, prawnych, strategicznych, marketingowych i innych.

0 %
Publiczne
0 %
Infrastruktura
0 %
Partnerzy
0 %
Zarządzanie

Formularz kontaktowy